Hírek

Pályázati felhívás – Diplomataképző Program

Pályázati felhívás – Diplomataképző Program

24 年 4 月 8 日
Pályázati felhívás – Diplomataképző Program

A Magyar Diplomáciai Akadémia pályázatot hirdet – a diplomáciai pálya iránt érdeklődők számára – Diplomataképző Programjára, amelyet a Külgazdasági és Külügyminisztérium és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakmai együttműködésének keretében valósít meg. A Programba jelentkező és felvételt nyerő hallgatók az első félévében (szeptember–január) elméleti és gyakorlati kurzusokból álló képzést végeznek el, míg a második félév során (február–június) a Külgazdasági és Külügyminisztériumban, illetve magyar külképviseleteken teljesítenek szakmai gyakorlatot. A KKM a Programot sikeresen elvégző résztvevők számára – a rendelkezésre álló státuszok fényében – álláslehetőséget kínál a minisztérium állományában. A Diplomataképző Program időtartama: 2024. szeptember 1. – 2025. augusztus 31. A résztvevők havi nettó 275.000 forint ösztöndíjban részesülnek. A felvételi eljárás többfordulós, amelynek része egy kétnyelvű (angol és magyar) írásbeli vizsga, kompetenciavizsgálat és egy szóbeli elbeszélgetés. Pályázati feltételek: magyar állampolgárság; cselekvőképesség; büntetlen előélet; felsőfokú angolnyelv-tudás és további legalább egy idegen nyelv középfokú ismerete; felsőfokú végzettség (melyet legkésőbb a program kezdéséig kell megszerezni); hozzájárulás nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához.  A pályázat benyújtásának módja: pályázni csak elektronikus formában, a Magyar Diplomáciai Akadémia honlapján (www.magyardiplomaciaiakademia.hu), az alábbi dokumentumok feltöltésével lehet: két oldalt nem meghaladó önéletrajz; 4000 karaktert nem meghaladó, angol nyelvű motivációs levél; nyelvtudást igazoló okiratok (amennyiben rendelkezésre áll). A pályázat…